7М01503-Информатика YU GSE

Білім беру бағдарламасы туралы

«7M01503-Информатика» білім беру бағдарламасы «Білім берушінің» 08.2017 жылғы №133 кәсіптік стандартына, 7 деңгейіне, барлық деңгейлердегі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген, Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы 31.10.2018 жылғы №604 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулармен); аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарының талаптарын ескере отырып әзірленген.

Бағдарлама информатика пәні бойынша әдістемелік базасы мен жүйеленген білімдер кешеніне ие, педагогикалық іс-әрекеттің заманауи технологияларын қолдана отырып, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында информатика пәнінің оқытушысы ретінде магистрларды дайындауға бағытталған. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі саласындағы оқу және ғылыми қызметті жоспарлауға және ғылыми, әдістемелік және басқару қызметінде электрондық білім беру ресурстарын құру мен қолдануға арналған заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жүзеге асыруға қабілетті.

Білім беру бағдарламасы мақсаттарды, күтілетін нәтижелерді, оқу үдерісін жүзеге асырудың мазмұнын, бітірушінің дайындық саласындағы дайындық сапасын бағалауды реттейді және мыналарды қамтиды: модульдік оқу жоспары, пәндердің жұмыс оқу жоспарлары, білім беру бағдарламалары студенттердің дайындық сапасын қамтамасыз ететін педагогикалық практика, әдістемелік және басқа материалдар.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

білім беру қызметі саласында ақпараттық технологияларды қолдана алатын магистрлерді даярлау, оқу үдерісін басқару және мониторингті жүзеге асыру, информатиканы оқытудың заманауи әдістері негізінде дәстүрлі және жаңа идеяларды бағалау және салыстыру, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру

Білім беру бағдарламасының міндеттері

– информатика және ақпараттық технологиялар саласында, жалпы және жоғары кәсіби білім беру мекемелерінде тиімді жұмыс істей алатын жоғары білікті оқытушылық және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау.

– қолданбалы математиканың және компьютерлік технологиялардың әдістерін қолданатын салаларда зерттеу жұмыстарын орындау;

– қазіргі ақпараттық технологиялардың, аймақтық және ауқымды ақпараттық желілері мен Internet-технологиялардың даму тенденция сына сәйкес мекеменің тиімді қызмет атқаруын және басқаруын қамтамасыз ету;

– орта, кәсіптік білім беру мекемелерінде, IT-технологиялар оқу орталықтарында  педагогикалық  қызмет ету.

Жұмыс берушілердің сұранысындағы пәндердің оқытылуы

Білім беру бағдарламасы негізінде оқитын магистрант жалпы білім беру, кәсіптік білім беру, қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын, ғылыми зерттеулер жүргізетін білім беру ұйымдарында ғылыми-зерттеу қызметін жүргізе алады.

Білім беру бағдарламасы ең алдымен информатика пәні мұғалімдеріне бағытталған, жоғары білімді, математика, физика және информатика мұғалімдері, қазіргі кезде мектептерде, колледждерде информатика пәнінен сабақ береді.

Негізгі жүктеулер

 «7M01503 – Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлаудың оқу үдерісін аяқтаудың негізгі критерийі студенттердің кемінде 84 ECTS теориялық дайындығын, оның ішінде 16 ECTS практикасын (зерттеу практикасы – 12 ECTS) игеруі болып табылады , оқу практикасы – 4 ECTS), сонымен қатар 24 ECTS ғылыми-зерттеу жұмысы, 12 ECTS көлеміндегі қорытынды мемлекеттік аттестаттау (магистрлік диссертация дайындау және қорғау).

Барлығы 120 ECTS.

Оқудың типтік ұзақтығы: 2 жыл.

Түлек моделі

1

Түлектің құзыреттілік моделі:

Түлекке «7M01503 – Информатика» білім беру бағдарламасы үшін педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

 • кәсіби,
 • жеке,
 • сандық,
 • зерттеу,
 • менеджмент
2

Білім беру бағдарламасының фокусы:

 • информатика мұғалімі,
 • зерттеуші
3

Түлектің кәсіби қызмет саласы:

– білім берудің жалпы білім беру ұйымдары, білім беру мекемелері және орталықтарында балаларға және оқушыларға білім беру және дамыту;

– ғылым;

– білім беруді ақпараттандыру;

– ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдаланумен байланысты қызмет түрлері.

4

Кәсіби қызмет нысаны:

Мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудың білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары; ғылыми-зерттеу мекемелері мен білім беруді ақпараттандыру орталықтары, басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, білім департаменттері.

 1. Жалпы білім беру ұйымдарында, білім беру мекемелері мен орталықтарда балалар мен оқушы жастарға білім беру және дамыту:

– информатика және үйірме мұғалімі және т.б. 

– ЖОО оқытушысы;

– білім беру саласындағы АКТ жобалар менеджері;

– білім беру мекемелеріндегі ақпараттандыру үрдісінің жетекшісі.

 1. Ғылым:

– кіші ғылыми қызметкер; 

– лаборант.

 1. Ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдаланумен байланысты ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар:

– әкімшілік қызметкер.

5

Кәсіби қызмет функциялары:

– «Мәңгілік ел» жалпы ұлттық идеясын дамыту контексінде өскелең ұрпаққа тәрбие беруді жүзеге асыру;

– педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту;

– білім беру үдерісін дайындау және іске асыру үшін заманауи техникамен, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын сенімді меңгеру;

– кәсіптік қызмет объектілеріне сәйкес білім беру ұйымдарында информатика, бағдарламалау, ақпараттық технологияға қатысты пәндерді оқыту;

– информатика пәнін оқыту әдістемесі саласындағы оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, талдау;

– оқыту, тәрбиелеу және дамыту бірлігін қамтамасыз ету;

– информатика курсын оқыту технологиясы мен әдістерін жетілдіру;

– оқу орнының қызметін басқару;

кәсіби және тұлғалық өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгеру.

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Ғылыми педагогикалық бағыттағы мамандарын даярлауға қойылатын үлкен талаптар педагогикалық ұжымға жауапкершіліктің артуына байланысты бәсекеге қабілетті, жан-жақты, логикалық ойы терең, білімі, іскерлігі мен дағдысы терең мамандар даярлау жоспарланған.

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл.

Ғылыми бағыттағы екі жылдық магистратура білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлерін даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі критерийі білім алушылардың кемінде 

 • 84 ECTS теориялық оқытуды, оның ішінде 16 ECTS практиканы (зерттеу практикасы - 12 ECTS, педагогикалық практика – 4 ECTS)
 • 24 ECTS ғылыми-зерттеу жұмысын меңгеруі
 • 12 ECTS көлемінде қорытынды мемлекеттік аттестаттау (магистрлік диссертацияны дайындау және қорғау) болып табылады.
 • Барлығы 120 ECTS.

Магистратураға түсуші тұлғалар:

оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми педагогикалық магистратураға түсуші тұлғалар:

 • шет тілі (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз) бойынша тесттен,
 • білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тесттен (2 пән бойынша: 1)Педагогика 2)Психология,
 • оқуға дайындығын анықтауға арналған таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тіліндегі тесттен тұратын кешенді тестілеу тапсырады (аналитикалық және критикалық талдау);

Тест тапсырмаларының саны – 130.

Тестілеу уақыты – 235 минут (3 сағ. 55 мин).

     
     
     
     

Құжатты қабылдайтын жер

Есенов университеті. Қабылдау коммисиясы

32 мкр
Ақтау қаласы

Бөлім
Шет тілі бойынша тест*
Оқуға дайындығын анықтауға

 арналған тест

Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест**
Барлығы
Секциялар
Тыңдалым
Лексика- грамматика
Оқылым
Сыни ойлау

(элементарлы математика, әртүрлі ақпаратты талдау мен түсіндіру)

Аналитикалық ойлау

(академиялық және ғылыми-танымдық мәтіндердегі себеп-салдарлық байланысты тауып, оны талдау мен түсіндіру)

1-пән
2-пән
Тілі
ағылшын/неміс/француз
қазақ/орыс
қазақ/орыс
Тапсырмалар саны
16
18
16
15
15
30
20
 
50
30
50
130
Тест тапсырмаларының нысаны
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір дұрыс жауапты таңдау
Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау
 
Бағалау
1 балл
1 балл
1 балл
2 балл – барлық жауаптар дұрыс,

1 балл – бір қате үшін,

0 балл – екі және одан көп қате үшін

 
Максималды балл саны
50
30 балл
30 балл
40 балл
150
Ақылы түрде оқуға шекті балл
25
7
7
7
75
Мемлекеттік грант бойынша білім алу үшін шекті балл
25
7
7
7
75